Dějiny Pětipéčka

 

Dějiny 5P

Peruť byla založena několika studenty oborových kombinací s historií, v prvních letech dominovali studenti oborů čeština-dějepis a dějepis-občanka. Nápad vznikl víceméně z recese na památné exkurzi v Holubově, když studenti a jejich velectěná katedra holdovali nejoblíbenějšímu nápoji. Slavnostní založení pak záhy po návratu proběhlo na Baráčnické rychtě dne 18. října 1994. Během následného intenzivního rozvoje výrazně narostl počet členů a příznivců pivní perutě, sdružení, jehož hlavním posláním bylo, je a bude konzumace jakéhokoliv kvalitního piva v neomezeném množství.

Aktivit 5P je mnoho, pro příklad lze uvést Oslavy vzniku 5P, Vánoční besídku, Pivní vítání jara spojené s oslavou narozenin Čestného prezidenta, pořádání Ogrympijských her, spojených s unikátním Ogrympijským pochodem v „maskách“, dále vytrvalou misijní činnost po celé fakultě, a zejména na exkurzích, kde se rekrutují a zocelují noví členové (kalendář exkurzí KDDD obohatili zakladatelé PPPPP o absolventské exkurze) fotbalová utkání s týmem KDDD Profesors (se stala velmi příležitostnými), vydávání časopisu Byltén. Navíc se členové 5P a další studenti Katedry výrazně angažovali a angažují v mnoha mimohospodských aktivitách, jako je organizace plesu Pedagogické fakulty UK, vydávání sborníku MarginaliaHistorica, mecenášská podpora současné české poezie, vedení prvního internetového historického časopisu Historica či aktivní činnost v Akademickém senátu fakulty.

V čele Peruti stojí Náčelník, kterého volí Předsednictvo. Předsednictvo 5P se skládá z pěti podnáčelníků za jednotlivé studijní ročníky a jejich zástupců, dále z tajemníka a pokladníka, kaplana, členů rady a exnáčelníků. Čestným prezidentem 5P je prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. a Čestným viceprezidentem PaedDr. František Parkan.

 

 

 

Členství v 5P se uděluje každému studentovi, který řádně a pravdivě vyplní přihlášku. K získání členství a legitimace ovšem nestačí se jen přihlásit. Žadatel musí prokázat svou lásku k pivu, musí pravidelně docházet na akce pořádané 5P a jeho přihlášku musí projednat Předsednictvo. Vrcholným aktem začlenění do 5P je slavnostní křest, který se pravidelně koná na všech velkých akcích pořádaných Perutí.

Za příkladnou činnost v rámci 5P je každoročně udělováno několik cen, např. Pijanka a Pijan roku, Objev roku či Zlatý Čelňa. Nová generace členů 5P vymyslela udělování titulu PiZna roku, který získá znalec piva nejen perorální, nýbrž i příslušně odborně vybavený.

Pod křídlem Perutě působilo a působí i několik interních klubů, jako je třeba Pipe Parta PPPPP, sdružující kuřáky dýmek a doutníků, nebo pěvecká sdružení Pivol a Holky Pivolky. Dříve existovala i platforma za pití černého piva, dnes již legendárně zapomenutá Čornajasotňa. V současnosti se bouřlivě rozvíjí sdružení Přátelé posledních poctivých pivovarů, jehož členové za vedení Petra Mikesky a Očíze objíždějí poslední pivovary, kde se ještě vaří pivo. Navzdory játrům svých klientů se přízni těší i Lihová klinika, experimentální projekt výchovy alkoholických zrůd.

Sociální sítě

Home     Novinky     Byltén     Organizace     O nás     Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzity Karlovy

info@petipecko.cz

bude doplněno