nás

Buď si přihni nebo táhni!

dlouhý
příběh
v kostce

První Pražská Pedagogická Pivní Peruť je zářným příkladem klasické studentsko-profesorské organizace s bujným společenským životem. 5P vytváří příjemné, takřka rodinné pohodově-relaxační prostředí, které je vynikající živnou půdou pro vznik nepřeberného množství studentských nápadů a stejně skvělou dílnou pro jejich realizaci. Hlavním tmelícím prvkem 5P je pivo jakékoliv značky, barvy, stupně – rozhoduje pouze kvalita moku. Příslušnice a příslušníci 5P se většinou rekrutují z řad studentů a profesorů Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Protože je však Pětipéčko organizace otevřená všem, kdo jsou naladěni na stejnou pivní vlnu plně natočeného půllitru, jsou mezi členy studenti z jiných kateder a fakult a mnoho jejich kamarádů.

 

Octne-li se dnes člověk v hospodě, kde se koná jedna z pravidelných perutních akcí, může se domnívat, že se buď přenesl do jiného století, má šedý zákal nebo již patrně značně přebral. Jak jinak si vyložit, že se po podiu producíruje panák oblečený do žlutého hábitu a v indiánské čelence máchá mečem, že vzápětí se objeví zarostlý kněz v tunice a ornátu, ovšem bez štóly, aby za pomoci kropenky provedl prazvláštní rituál nad sklopenými hlavami klečících lidí, z nichž některým nepochybně již uběhlo prvních pět křížků. Jak si vysvětlit, že okolo stojící přeplněná hospoda mladých lidí tomuto výjevu bez hlesu dychtivě naslouchá, aby pak s poslední vsrknutou krůpějí zpěněného piva v ruce nyní již uvolněného a na pivní víru obráceného pohana propukla v nadšený rykot. Spatří-li toto člověk chudé fantazie utopené ve zvětralé pivní sedlině a nahlouplých hospodských žvástech, člověk, který dosud neslyšel o První Pražské Pedagogické Pivní Peruti, nikdy nedokáže pochopit, že může existovat vytříbená pivní kultura, která by povznesla v Čechách obvyklé malohospodské vyrábění pivních mozolů na součást základu univerzitního vzdělání.

Pětipéčko je dozajista světový unikát, vzniklý z mála a dosahující tak mnoho. Za léta jeho existence jím prošlo několik set lidí a další stovky s ním sympatizují. Nechť tedy Vaše kliky provází sám Katamahú!

chceš se taky přidat?

Napiš nám

Sociální sítě

Home     Novinky     Byltén     Organizace     O nás     Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzity Karlovy

info@petipecko.cz

bude doplněno